Eltop banner

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (SUSTAINABILITY)

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (SUSTAINABILITY)

Στην ELTOP η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Αντιλαμβανόμαστε την αειφόρο ανάπτυξη ως αναγκαιότητα για υπευθυνότητα αλλά και ως επιχειρηματική ευκαιρία που έχει σκοπό να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο & το περιβάλλον.
Η εταιρία μας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού κάθε επιχειρηματικής δράσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από στοχευόμενες ενέργειες που αντικατοπτρίζουν στις αρχές της & καθοδηγούν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Βάζουμε σταθερές  προτεραιότητες που είναι για εμάς οι εργαζομένοι, η αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, η αγορά & το περιβάλλον.

perivallon

Περιβάλλον | Περιβαλλοντολογική ευαισθησία

Η εταιρία μας εστιάζει στην υλοποίηση ευκαιριών που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών μας & της παραγωγικής διαδικασίας  των προϊόντων μας.

 • Διαχείριση απορριμμάτων με διαδικασίες ανακύκλωσης (διαχωρισμός μετάλλων, ξύλου και χαρτιού)
 • Επιλογή α΄ υλών από ανακυκλωμένα υλικά (μοριοσανίδα, laminate κ.α)
 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 • Επιλογή προμηθευτών που ακολουθούν green πιστοποιήσεις όπως ISO 14000, FSC και PEFC.
 • Επιλογή υβριδικών plug in οχημάτων για τα στελέχη μας.
 • Ακολούθηση όλων των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας.

Εργασιακό Περιβάλλον | Εγκαταστάσεις

Η ELTOP επενδύει στους ανθρώπους της με πολλούς διαφορετικούς  τρόπους.

 • Προσλαμβάνει, εκπαιδεύει άριστα & ενσωματώνει με προσοχή στο εργασιακό της περιβάλλον κάθε νέο μέλος. Φροντίζει για την πλήρη εναρμόνιση των νέων μελών κάθε ομάδας με τις διαδικασίες λειτουργίας του εκάστοτε τμήματος  & έχει ορίσει γι αυτό βαθιά έμπειρους συντονιστές αλληλοεπίδρασης έργου.
 • Δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ακολουθώντας πιστά κάθε πολιτική μείωσης κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Διαφυλάττει κάθε αξία που η εταιρία μας θεωρεί σημαντική ( ήθος, αξιοπιστία, διαφάνεια, συνέπεια, επαγγελματισμό).
 • Καλλιεργεί κουλτούρα πελατοκεντρικής νοοτροπίας.
 • Ευνοεί την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων.
 • Προάγει την συνεργασία σε άριστο εργασιακό κλίμα.
 • Προάγει το σεβασμό στη διαφορετικότητα & την ανάπτυξη εργασιακής πρωτοβουλίας.
 • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμο πλάνο απασχόλησης ως πρώτη επιλογή για την επαγγελματική καριέρα των ανθρώπων της.
team
woods

Αγορά | Υπεύθυνη διαχείριση για καινοτομία με επίγνωση

Η ανθεκτικότητα των υλικών μας αντιπροσωπεύει το σημείο εκκίνησης της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα.  Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας & ισχυρής μηχανικής αντοχής (αντοχή σε θερμότητα, κρούση, χάραξη, υγρασία, αποχρωματισμό)  που προορίζονται  για πολυετή χρήση.  Όσο περισσότερο διαρκεί  ένα προϊόν τόσο μεγαλύτερη είναι και η χρονική περίοδος μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την παραγωγή πρώτων υλών & τη διαδικασία κατασκευής  τους. Υπονοώντας λιγότερες αντικαταστάσεις, τα προϊόντα μακράς διάρκειας συνεπάγονται  λιγότερη χρήση πόρων, χαμηλότερες εκπομπές ρύπων & μικρότερη ποσότητα αποβλήτων από τα προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής. Παράλληλα δρομολογούμε κάθε ενέργεια που υποστηρίζει πελάτες  & προμηθευτές στην υλοποίηση των προκλήσεων βιωσιμότητάς τους.

Κοινωνία | Συσχετίσεις με την τοπική κοινότητα

Η σχέση αλληλεπίδρασης της εταιρίας μας με την τοπική κοινότητα είναι μείζονος σημασίας.
Η εταιρία  πραγματοποιεί  υψηλό επίπεδο προσλήψεων σε άτομα από τις ευρύτερες περιοχές των εγκαταστάσεών της. Με το ίδιο κριτήριο επιλέγει & τους συνεργάτες της.

Επίσης πολύ συχνά παρέχει έμπρακτη υποστήριξη & προσφέρει αρωγή σε ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα & πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί  περιλαμβάνει μία σειρά από στοχευόμενες ενέργειες προς τοπικούς οργανισμούς όπως συλλόγους, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, δημόσια ιατρεία κ.α. με δωρεές υλικών για την κάλυψη των αναγκών τους.

koinwnia

Όμιλος | ELTOP

Η αναζήτηση  πρωτοβουλιών για την υποστήριξη & την προώθηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας πέρα από το άμεσο πεδίο των τρεχουσών λειτουργιών της εταιρίας  μας συνυπάρχει & είναι διαρκής για ολόκληρο τον Όμιλο της Interwood Ξυλεμπορίας ΑΤΕΝΕ εισηγμένης στο Χ.A, listed on ATHEX. Η  ELTOP Τροκούδη Αφοι ΑΒΕΕ αποτελεί  μέλος του ομίλου από το 2011.