ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ WESTAG

Μια μεγάλη γκάμα επιλογών είναι διαθέσιμη όταν πρόκειται για συνδυασμό φύλλων πόρτας και παραλλαγών πλαισίου σε διάφορα πάχη πορτών. Η επιλογή της σωστής πόρτας απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι λειτουργίες των ίδιων των σετ θυρών, αλλά και οι τεχνικές απαιτήσεις επί τόπου και, τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, οι αισθητικές προσδοκίες.

You are here: