ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΡΤΑΣ

Μια μεγάλη γκάμα επιλογών είναι διαθέσιμη όταν πρόκειται για συνδυασμό φύλλων πόρτας και παραλλαγών πλαισίου σε διάφορα πάχη πορτών. Η επιλογή της σωστής πόρτας απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι λειτουργίες των ίδιων των σετ θυρών, αλλά και οι τεχνικές απαιτήσεις επί τόπου και, τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, οι αισθητικές προσδοκίες.

You are here: