ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ FINSA 1

Στοιχεία Επίπλων Εξωτερικού Χώρου 

Finsa Infinite Tricoya®

Μια εξαιρετικά ανθεκτική και σταθερή ινοσανίδα κατάλληλη για εξωτερική χρήση

Εξερευνήστε νέες δυνατότητες με το Finsa Infinite Tricoya®, μια εξαιρετικά ανθεκτική και σταθερή ινοσανίδα κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Όλα τα πλεονεκτήματα μιας ινοσανίδας δοκιμασμένα κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, για εφαρμογές που δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε πριν.

finsa-logo
You are here: